Cenová ponuka

Aby sme pre Vás mohli vypracovať serióznu, presnú a adresnú cenovú ponuku, je nevyhnutné kompletne vyplniť dopytový formulár. Čiastočne vyplnené žiadosti nebudú spracované. Ďakujeme


Meno:  *Firma:
Adresa (vrátane PSČ):  *
Telefón:  *Fax:
E-mail:   
Miesto prípadnej realizácie:  *
Profilový systém: Farba profilu:
Zasklenie:
  šírka výška typ ks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Okná sú určené do: 
vonkajšie AL parapety   vnútorné PVC parapety   int. žalúzie   siete proti hmyzu
demontáž   odvoz odpadu na skládku   montáž   výspravky ostenia

Poznámka:
 

Ponuka